Vanaf nu heeft Pinkeltjesland een nieuwe naam: Wonderland Kinderopvang. Klik hier om onze nieuwe website te bezoeken!

 

 

 

Logo wonderland met tag

Mijn Pinkeltjesland

LEKKER BUITEN

LEKKER BUITEN

KINDEROPVANG

IN HET GROEN

Leeftijdsgerichte opvanggroepen

Het kleinschalige kinderdagverblijf van Pinkeltjesland biedt opvang aan maximaal 52 kinderen van 0 tot 4 jaar. Wij geloven dat kinderen het best tot hun recht komen tussen leeftijdsgenootjes. Daarom zijn er leeftijdsgerichte opvanggroepen.

Pinkeltjesland heeft:
  • 1 babygroep van 0-2 jaar (12 kinderen)
  • 1 verticale groep (16 kinderen)
  • 1 peutergroep van 2-4 jaar (16 kinderen)
  • En een peuterplusgroep van de oudste peuters (8 kinderen)

De voordelen van leeftijdsgerichte opvanggroepen

  • De medewerkers kunnen goed inspelen op het ontwikkelingsniveau van de kinderen en specifiek ingaan op de behoeften en interesses van de leeftijdsgroep.
  • Het aanbod van activiteiten en het spelmateriaal kunnen goed op de leeftijd van de kinderen afgestemd worden.
  • Er is een evenwichtig dagritme omdat de kinderen meer gelijk lopen qua ontwikkeling.
  • Kinderen hebben vrienden in dezelfde ontwikkelingsfase en kunnen daardoor op hun eigen niveau spelen.
  • Ouders herkennen gedrag dat hoort bij deze leeftijd en kunnen ervaringen uitwisselen.

Baby-/dreumesgroep

Er is een baby-/dreumesgroep. Hier worden de kinderen van 0 tot ongeveer 2 jaar oud opgevangen met een maximum van 12 kinderen per groep. Er wordt met vaste medewerkers gewerkt zodat jij en jouw kind zich vertrouwd voelen met uw medewerker. Het ritme dat jouw kind van thuis gewend is, wordt ook op het kinderdagverblijf gevolgd. Bij de baby's gaan rust en ontwikkeling hand in hand. Baby's worden gestimuleerd in hun ontwikkeling door ze te omringen met speeltjes van verschillende materialen, verschillende kleuren en met verschillende geluidjes. Daarnaast doen wij met de baby's activiteiten die de ontwikkeling stimuleren. De kinderen hebben allemaal hun eigen vaste bedje zodat zij in een vertrouwde omgeving kunnen rusten. Geef je borstvoeding? Dan kunnen wij deze bewaren in onze speciale koelkast vriezer of je kunt langskomen tijdens de opvang om jouw kindje te voeden.

Peutergroep

Er is een dreumes-/peutergroep. Hier worden de kinderen van ongeveer 2 jaar tot 4 jaar oud opgevangen met een maximum van 16 kinderen per groep. De wereld van peuters wordt steeds groter. Je kind kan inmiddels lopen en kijkt met open ogen de wereld in. Het naspelen van de 'grote mensen wereld' wordt een favoriet spel. De kinderen gaan zelf keuzes maken, ontwikkelen een eigen wil en het 'zelf doen' is begonnen. Ook vindt de eerste kennismaking met onder andere de taalontwikkeling, fysieke ontwikkeling en sociale interactie plaats. Pinkeltjesland stimuleert en begeleidt deze ontwikkelingen. Onze medewerkers spelen in op de behoefte tot ontwikkelen van de kinderen door passende activiteiten aan te bieden en in gesprek te gaan met kinderen. Er worden groepsactiviteiten gedaan in kleine of grotere groepjes. De medewerkers geven de kinderen de ruimte om 'hun eigen ik' te ontdekken en begeleiden de kinderen tijdens hun zoektocht naar normen en waarden.

Peuterplusgroep

Er is een peuterplusgroep die speciaal gericht is op de oudste peuters. Op deze groep worden vanuit de locatie maximaal 8 kinderen opgevangen van ongeveer 3 jaar en ouder. Op de groep hebben de kinderen een eigen atelier waar ze zelfstandig materialen kunnen ontdekken en creatief bezig kunnen zijn. Kinderen worden spelenderwijs zo goed mogelijk op de start van de basisschool voorbereid. Hierdoor krijgt je kind een betere start op de basisschool en heeft je peuter daar de rest van de tijd op de basisschool voordeel en plezier van.

Verticale groep

Er is een verticale groep hier worden kinderen van 0 – 4 jaar opgevangen met een maximum van 16 kinderen. Er wordt met vaste pedagogisch medewerkers gewerkt zodat jij en jouw kind zich vertrouwd voelen bij de pedagogisch medewerker. Voor elke leeftijd worden er andere activiteiten aangeboden zodat het passend is bij het ontwikkelingsniveau van je kind.

Indeling flexibele opvang

De kinderen die gebruik maken van Pinkeltjesland Flexibel worden op de verticale groep ingepland. Dit betekent dat de samenstelling van deze groep qua kinderen per dag kan wisselen. Door structuur in de dag te brengen met een vast dagritme, activiteiten en medewerkers zorgen we dat de wisselende kindsamenstelling zo min mogelijk van invloed is op de kinderen.

Opvangruimtes

Elke groep heeft een eigen binnenruimte. De baby-/dreumesgroep heeft ook een eigen buitenruimte. Daarnaast is er een gezamenlijke grote ontdektuin met een moestuin. Alle kinderen hebben een vaste stamgroep.

Wij zijn tot nu erg tevreden over Pinkeltjesland! Ons zoontje wordt goed opgevangen, speelt de hele dag en is met mooi weer veel buiten. De 'juffen' zijn bekwaam en weten aan het eind van de dag precies te vertellen hoe het is geweest.

Moeder van een zoontje op Pinkeltjesland

Ik ben erg tevreden over Pinkeltjesland. Vooral de insteek om zoveel mogelijk naar buiten te gaan en te kunnen ontdekken vind ik prettig.Over de leidsters ben ik ook zeer tevreden, ze lijken alles goed op orde te hebben.

Moeder van een dochter op Pinkeltjesland