Mijn Pinkeltjesland

LEKKER BUITEN

LEKKER BUITEN

KINDEROPVANG

IN HET GROEN

Ons beleid

 

Onze manier van werken

Pinkeltjesland besteedt iedere dag aandacht aan de hoge kwaliteit van onze opvang en dienstverlening. Het team bespreekt regelmatig het welzijn en de ontwikkeling van ‘hun’ kinderen.


Mochten de pedagogisch medewerkers zich zorgen maken over een kindje dan is dit vaak al met de ouders besproken tijdens een haal/breng moment. Indien nodig maken de medewerkers een afspraak met de ouders om op en rustig moment met elkaar van gedachten te wisselen.

Om de kwaliteit te kunnen waarborgen heeft Pinkeltjesland op verschillende terreinen beleid ontwikkeld. Structuur en vertrouwen in het beleid zijn voor alle doelgroepen van Pinkeltjesland erg belangrijk, voor de kinderen maar ook voor de ouders en medewerkers. Kwalitatief goed beleid is beleid dat zich ontwikkelt. Het beleid van Pinkeltjesland wordt daarom regelmatig bijgesteld aan de hand van nieuwe ontwikkelingen.

De GGD controleert op regelmatige basis de uitvoering van het beleid bij Pinkeltjesland. De rapporten over deze inspecties kun je vinden via de locatiepagina's: kinderdagverblijf Pinkeltjesland en buitenschoolse opvang Pinkeltjesland. Ter aanvulling hierop voert Pinkeltjesland ook zelf op iedere locatie een jaarlijkse controle uit.

 

Pinkeltjesland beleid

Onderstaande beleidsstukken besteden aandacht aan de pedagogische visie van Pinkeltjesland en de afspraken en tijden rondom het brengen en halen van de kinderen.
Het privacybeleid ten aanzien van de kinderen komt ook aan bod. Hierbij kan gedacht worden aan de regels rondom het fotograferen van kinderen en het al dan niet openbaar maken van die foto's. Je vindt tenslotte ook onze huisregels rondom hygiëne en onze ruilservice tussen de beleidsstukken.

 

Gebruik Lutje Potjes Pinkeltjesland

Breng en haal beleid Pinkeltjesland
Meldcode kindermishandeling
Privacybeleid Pinkeltjesland
Ruilservice Pinkeltjesland
Ziektebeleid Pinkeltjesland
Algemene voorwaarden Pinkeltjesland

Locatie specifieke werkplannen

Buitenschoolse opvang Pinkeltjesland
Beleid veiligheid en gezondheid
Pedagogisch werkplan Kinderdagverblijf Buitenschoolse opvang
Vervoersprotocol BSO

Kinderdagverblijf Pinkeltjesland
Beleid veiligheid en gezondheid
Pedagogisch werkplan Kinderdagverblijf Kinderdagverblijf
Voedingsbeleid Kinderdagverblijf Pinkeltjesland
Vervoersprotocol KDV