Mijn Pinkeltjesland

LEKKER BUITEN

LEKKER BUITEN

KINDEROPVANG

IN HET GROEN

Oudercommissie

De ouders/verzorgers van Pinkeltjesland worden vertegenwoordigd door een oudercommissie. De oudercommissie is de schakel tussen Pinkeltjesland en de ouders/verzorgers. De oudercommissie komt meerdere keren per jaar bij elkaar om actuele zaken te bespreken en om samen met de locatieverantwoordelijke de gang van zaken op de locatie te bekijken. De oudercommissie doet tevens suggesties over hoe de dienstverlening verbeterd kan worden.

Meer informatie over de oudercommissie vind je in het besloten gedeelte van deze site, bedoeld voor ouders/verzorgers van 'Pinkeltjesland-kinderen'.