Vanaf nu heeft Pinkeltjesland een nieuwe naam: Wonderland Kinderopvang. Klik hier om onze nieuwe website te bezoeken!

 

 

 

Logo wonderland met tag

Mijn Pinkeltjesland

ONTWIKKELEN

KINDEROPVANG

IN HET GROEN

Flexibele opvang

Pinkeltjesland biedt flexibele opvang. Het voordeel van flexibele opvang is dat je de opvang precies af kunt stemmen op jouw behoeften.

Opvanguren

Flexibele opvang kan alle dagen van de week worden afgenomen. Flexibele opvang wordt afgenomen in blokken van hele of halve dagen. Met een minimum van 22 uur.

Opvangkosten

Een deel van de bruto kosten voor de kinderopvang krijg je vergoed in de vorm van kinderopvangtoeslag. Het resterende gedeelte betaal je zelf. Als je wilt bekijken wat de opvang je daadwerkelijk gaat kosten verwijzen wij je naar de website van de Belastingdienst. Hier kun je een berekening maken van de kinderopvangtoeslag die je zult ontvangen. Wanneer je deze toeslag aftrekt van jouw opvangkosten dan weet je welk bedrag je zelf moet betalen voor de opvang van jouw kind(eren).

Minimale afname

De minimale afname per maand is 22 uur. Dit doen we uit pedagogisch oogpunt voor jouw kind. Wanneer je meer dan 22 uur opvang in de maand hebt afgenomen worden de meer uren extra gefactureerd. Wanneer je minder dan 22 uur opvang in de maand hebt afgenomen, vervalt het recht op de overige uren. 

Opvanggroep

Kinderen die gebruik maken van flexibele opvang worden per dag op een groep ingepland, rekeninghoudend met de leeftijd van het kind. Dit betekent dat de samenstelling van de groepen per dag kan wisselen. Door structuur in de dag te brengen met een vast dagritme, activiteiten en medewerkers zorgen we dat de wisselende groepsindeling zo min mogelijk van invloed is op de kinderen.

Aanvragen opvang

De gewenste opvangdagen/-dagdelen kun je via het Pinkeltjesland ouderportaal aanvragen. De aanvraag voor de flexibele opvang moet 6 weken voordat de maand start waarin de opvang plaatsvindt, ontvangen zijn. Flexibele opvang is niet gegarandeerd maar altijd onder voorbehoud van beschikbare ruimte op de groepen. Nadat de planning gemaakt is, ontvang je een bevestiging dat de opvang door kan gaan.

Afzeggen/ruilen

Wanneer je opvang hebt aangevraagd kan deze tot een maand van te voren kosteloos geannuleerd worden. Binnen een maand is annulering niet mogelijk. In dat geval kan de opvang eventueel en op verzoek van de ouder geruild worden binnen de kaders van het ruilbeleid.