Facebook Pinkeltjesland Instagram Pinkeltjesland YouTube Pinkeltjesland Twitter Pinkeltjesland Linkedin Pinkeltjesland

Mijn Pinkeltjesland

LEKKER BUITEN

KINDEROPVANG

IN HET GROEN

Kinderopvang Pinkeltjesland Vacatures September 2017

Vacature overzicht

Ben je geinteresseerd in het werken bij kinderopvang Pinkeltjesland?

Werken bij Pinkeltjesland - Vacatures

Persoonlijke aandacht voor ouders en hun kinderen vindt Pinkeltjesland erg belangrijk. Er kan dan snel ingespeeld worden op wensen en behoeftes van ouders en kinderen. Op die manier wordt kwalitatief goede opvang in huiselijke sfeer geboden.

Medewerkers van Pinkeltjesland stimuleren de kinderen in het opdoen van nieuwe ervaringen om hun ontwikkeling te bevorderen. Hierbij staat de belevingswereld van het kind centraal.

Relevante opleiding kinderopvang

De functie van pedagogisch medewerker is toegankelijk met een diploma MBO-SPW niveau 3. De gevolgde opleiding moet voldoen aan de eisen die de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) aan de opleiding stelt. In de CAO Branche Kinderopvang Nederland is een lijst opgenomen van opleidingen die ook toegang geven tot het beroep van pedagogisch medewerker op een kinderdagverblijf. Het gaat in dit geval om opleidingen op het sociaal-maatschappelijke of verzorgende vlak of op het gebied van educatie of culturele vorming.

Opleidingsniveau pedagogisch medewerker buitenschoolse opvang

Wanneer een pedagogisch medewerker alleen op de buitenschoolse/naschoolse opvang (BSO/NSO) werkt, geven opleidingen op het gebied van sport en bewegen of een kunstzinnig vormende opleiding ook toegang tot het beroep van pedagogisch medewerker. Voor een totaaloverzicht van de relevante opleidingen kan de CAO Branche Kinderopvang Nederland geraadpleegd worden.